contrast8.jpgcontrast1.jpgcontrast1d.jpgcontrast1a.jpgcontrast2a.jpgcontrast1c.jpgcontrast1b.jpgcontrast9a.jpgcontrast3.jpgcontrast9.jpgcontrast2.jpgcontrast4.jpgcontrast4c.jpg

ODLUKA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2015. GODIN

Uvećanje slova:

 
 
Republika Srbija
OPŠTINA IVANjICA
-Predsednik Opštine-
01 Broj: 642-5/2015
03. jun 2015. godine
I v a nj i c a
 
 
 
Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl.glasnik RS“, broj 83/14), člana 19. Pravilnika, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“, broj 126/14), Javno poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2015. godini, br 642-4/2015.(„Sl.list opštine Ivanjica“, broj 4/2015), Predsednik opštine Ivanjica, dana 03.06.2015. godine, d o n o s i
 
 
O  D  L  U  K  U
 
O IMENOVANjU KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2015. GODINU 
 
 
Imenuje se Komisija u sastavu: 
 
1. Vladimir Ilić iz Čačka, na predlog UNS-a
2. Muharem Mutabdžija iz Prijepolja, na predlog NUNS-a i NDNV
3. Nadežda Lučić Tošić iz Užica, na predlog ANEM-a i Lokal Presa
4. Zdravko Sekulić iz Ivanjice, na predlog lokalne samouprave
5. Biljana Dragićević iz Ivanjice, na predlog lokalne samouprave
 
Zadatak Komisije je: Da izvrši ocenu projekata podnetih na konkurs i dostavi pisani predlog o dodeli sredstava sa obrazloženjem, rukovodiocu organa koji je raspisao konkurs.
Odluku dostaviti: Vladimiru Ilić iz Čačka, Muharemu Mutabdžiji iz Prijepolja, Nadeždi Lučić Tošić iz Užica, Zdravku Sekulić iz Ivanjice, Biljani Dragićević iz Ivanjice, a primerak zadržati uz materijal.
 
 
 
 
 
  PREDSEDNIK OPŠTINE
                                                                                                                Milomir Zorić 
 
 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Portal Opstine Ivanjica. Sva prava zadrzana. www.ivanjica.gov.rs
Klikni za čitanje selektovanog teksta! Omogućila Opština Ivanjica